loadingimg

Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.agro-marketpl.redcart.pl prowadzony jest przez firmę:

P.P.H.U.  Agro-Market
Dział sprzedaży internetowej
ul. Pszczyńska 70, 43-175 Wyry (woj. śląskie)
NIP: 635-15-40-593
tel./fax. 32 323 04 02

 

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres aukcje@agro-market.pl.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www) momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 5. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Każde zamówienie powinno zostać potwierdzone przez Klienta. Zamówienia niepotwierdzone będą oczekiwały na realizację do momentu jego potwierdzenia.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. Standardowy koszt wysyłki towaru podany jest w zamówieniach. Koszty wysyłki ustalane są po przyjęciu zamówienia przez pracownika obsługi sklepu i podawane są do wiadomości Klienta. W przypadku większych zamówień, powyżej 30kg (podłoża, kory, torfy itp.) szczegóły kosztów wysyłki ustalane są z Klientem indywidualnie.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy i pakowania. Koszty te są uwzględnione na rachunku, fakturze.
 5. Każdorazowo faktura jest wysyłana w paczce z zamówieniem.
 6. Po otrzymaniu przesyłki, należy sprawdzić jej zawartości w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru, należy spisac z kurierem protokół szkody.

III. Gwarancja zwrotu towaru oraz bezpieczna przesyłka

 1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.
 2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu lub na adres wskazany przez jego obsługę, na koszt kupującego. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. Zwrócona kwota, będzie kwotą odpowiadającą wartości zwracanego towaru.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien, po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą odesłać go na adres: ul. Pszczyńska 70, 43-175 Wyry. Kosztów, związanych z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep nie zwraca. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji, protokół szkody sporządzony przez kuriera, jeżeli owa szkoda powstała w trakcie transportu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia. Wysyłkę reklamowanego/uszkodzonego towaru należy zgłosić u sprzedawcy. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Dane podane przy rejestracji: adres e-mail, adres pocztowy, mogą być wykorzystane do przesłania informacji o promocjach, rabatach i nowościach w sklepie agro-marketpl.redcart.pl
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

V. Postanowienia końcowe

 1. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: ul. Pszczyńska 70, 43-175 Wyry.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Cała oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
 6. Wszelkie promocje i wyprzedaże trwają do czasu ich zakończenia lub do wyczerpania asortymentu.
 7. Czas realizacji zamówienia podany jako: "Realizacja zamówienia", na karcie produktu, jest czasem orientacyjnym i dotyczy dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.